Jag fick denna fina harr en fin fiskedag juni(17.6) i en å i Lappfjärd, Österbotten, Finland. Det var ovanligt fin fiskedag vid detta vatten, vi fick flera fina öringar och harrar denhär dagen. Denna var 28 cm, och tog på en variant av goddard caddis. Inte den största harren den dagen men ett mycket fint exemplar på hur fina harrar det finns av ett natuligt bestånd i detta vatten,med tanke på att denna å ligger i österbotten i Finland och att det är ett naturligt bestånd är ovanligt på iallafall i österbotten. Den största harren denhär dagen togs av min kompis och den var 40 cm men plåtades ej eftersom att kameran låg då i bilen. Marcus Havusela Vasa,Finland